• Tradiční naleziště skelných opálů
  Lokalita: Valeč
 • Černá Halže opět nezklamala
  Lokalita: Horní Halže - černá
 • Známé ametystové naleziště v Kruškách
  Lokalita: Apolena
 • Tentokráte halda štoly č. 4
  Lokalita: Příbram
 • První návštěva na jihočeských lomech
  Lokalita: Rabí
 • Další návštěva na Knetlu
  Lokalita: Krupka (Knetl)
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Listopad 2018

Nové přísrůstky do sbírky

Konichalcit:

Vzorek méně běžného arzenečnanu mědi. Tvoří drobné zelené kulovité agregáty na podložce z limonitu z lokality důl Ojuela, Mapimí, Durango, Mexiko.

Konichalcit - velikost vzorku 55x45x40 mm. Konichalcit - stejný vzorek jiné strany.

Szaibelyit, ludwigit:

Zajímavá ukázka vzácných borátů hořčíku szaibelyitu (bílé vláknité krystalky) a ludwigitu z bohatého skarnového ložiska Zlatý Kopec.

Szaibelyit, ludwigit - velikost vzorku 25x35x50 mm. Szaibelyit, ludwigit - stejný vzorek jiné strany.

Leukofosfit:

Bohatý vzorek krystalů fosfátu leukofosfitu v dutině z lokality Těškov - Kněží hora.

Leukofosfit - velikost vzorku 55x40 mm. Leukofosfit - stejný vzorek jiné strany.

Allemontit:

Pěkná ukázka vzorku allemontitu prstovitě vrůstajícího do kalcitu z lokality Příbram.

Allemontit - velikost vzorku 46x63x39 mm. Allemontit - stejný vzorek jiné strany.

Berzelianit:

Estetická ukázka velmi pěkného leštěného vzorku selenidu mědi berzelianitu z uranového ložiska Bukov – Rožná.

Berzelianit - velikost vzorku 85x43x25 mm. Berzelianit - stejný vzorek jiné strany.

Denningit:

Ukázka čtyř velmi drobných střípků křemene, které jsou pokryté žlutými agregáty velmi vzácného teluričnanu manganu, vápníku a zinku denningitu. Deniingit pochází z jediné známé lokality na světě Moctezuma Mine, Moctezuma v Mexiku.

Denningit - velikost vzorku 2x4x1 mm. Denningit - stejný vzorek jiné strany.

Hulsit:

Vzorek s agregáty kovově lesklého vzácného borátu železa hulsitu z lokality Zlatý kopec.

Hulsit - velikost vzorku 64x13x23 mm. Hulsit - stejný vzorek jiné strany.

Selen:

Pěkná ukázka drobných kovových krystalků ryzího kovového selenu narostlých na plochou matrix z belgické lokality Soleimont.

Selen - velikost vzorku 37x37x15 mm. Selen - stejný vzorek jiné strany.

Strengit:

Velmi pěkná ukázka kulovitých agregátů světle fialového fosfátu strengitu z lomu Těškov – Kněží hora. Agregáty jsou o velikosti až 2 mm.

Strengit - velikost vzorku 60x50 mm. Strengit - stejný vzorek jiné strany.

Olivín:

Pěkný menší vzorek olivinického xenolitu v bazaltu ze známé lokality Smrčí.

Olivín - velikost vzorku 40x25 mm. Olivín - stejný vzorek jiné strany.

Anthracen:

Vzorek bílých perleťových destiček anthracenu o velikosti 1 mm. Sekundární organolit vzniká při hoření haldy. Lokalita nálezu Lampartice.

Anthracen - velikost vzorku 30x55x5 mm. Anthracen - stejný vzorek jiné strany.

Boleyit:

Ukázka modrých krystalků velmi vzácného chloridu stříbra, olova, mědi a draslíku boleitu z Chile z dolu San Francisco Mine v provincii Antofagasta.

Bolyeit - velikost vzorku 40x80x30 mm. Boleyit - stejný vzorek jiné strany.

Karpatit:

Zajímavá ukázka nevelkých žlutých agregátů (neúplných krystalů) velmi vzácného organického uhlovodíku karpatitu z jedné ze tří lokalit na světě Picacho Peak v Kalifornii.

Karpatit - velikost vzorku 18x13x15 mm. Karpatit - stejný vzorek jiné strany.

Kurnakovit, ulexit:

Vzorek bílých zrn borátu - kurnakovitu v ulexitu z lokality Inder v Kazachstánu.

Kurnakovit, ulexit - velikost vzorku 45x60x35 mm. Kurnakovit, ulexit - stejný vzorek jiné strany.

Meyerhofferit:

Bohatý masivní vzorek bílého velmi vzácného borátu meyerhofferitu z lokality Death valley, USA.

Meyerhofferit - velikost vzorku 35x60x30 mm. Meyerhofferit - stejný vzorek jiné strany.