• Tradiční naleziště skelných opálů
  Lokalita: Valeč
 • Černá Halže opět nezklamala
  Lokalita: Horní Halže - černá
 • Známé ametystové naleziště v Kruškách
  Lokalita: Apolena
 • Tentokráte halda štoly č. 4
  Lokalita: Příbram
 • První návštěva na jihočeských lomech
  Lokalita: Rabí
 • Další návštěva na Knetlu
  Lokalita: Krupka (Knetl)

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Minerály vznikají po dobu několika tisíc až stovek tisíc let. Jejich vznik je důsledkem trvalých dynamických procesů, které se dají rozdělit do tří postupných fází: magmatická, sedimentární a přeměněná.

magmatická fáze zahrnuje vznik minerálů a hornin vzniklých z roztavené hmoty v hlubinách Země (hlubinné horniny) nebo na jejím povrchu (vulkanické horniny).

 

·         Hlubinné horniny

Hlubinné horniny v podstatě představují magmata různého složení křemíkem bohaté taveniny, které vytvářejí skutečné proudy, nasycené plynnými složkami včetně vody.Jsou zpravidla hrubozrnné, tzn, že jejich jednotlivá minerální zrna lze snadno vidět pouhým okem. Typickými minerály hlubinných hornin jsou v naší republice např. beryl, topaz, turmalín, fluorit, wolframit, záhněda, hematit, olivín, amfibol, citrín, křemen a další.

 

·         Vulkanické horniny

 Jsou naopak velmi jemnozrnné, jednotlivá zrna celistvé hmoty nelze rozlišit pouhým okem ani lupou. Když se magmatické horniny dostanou na zemský povrch, začnou na vzduchu zvětrávat, působením větru a vody jsou pak přenášeny dál na místa, kde se usazují - vznikají pak usazené horniny (sedimentární). Typickými minerály vulkanických hornin jsou u nás např. ametyst, achát, zeolity (phillipsit, chabazit, thomsonit, stilbit) a další.

 

·         Usazené horniny

 Jsou většinou zřetelně rozvrstveny, jejich jednotlivé krystaly nejsou zřetelně vidět. Jsou jediným typem hornin, které obsahují zkameněliny. Typickými minerály usazených hornin jsou např. vápence, jílovce, sádrovce, malachit, azurit, kalcit, limonit a další.

 

·         Metamorfované horniny

Při průniku magmatických tavenin do zemské kůry dojde k přehřátí okolních hornin a k reakci s lehce těkavými látkami. Působením vysokého tlaku a teploty jsou kontaktní horniny zasaženy rozkladnými procesy, dochází k tzv. kontaktní metmorfóze. Metamorfované horniny jsou často zřetelně břidličnaté a zvrásněné. Jednotlivé krystaly jejich struktury jsou zpravidla dobře viditelné. Typickými minerály těchto hornin jsou např. granát, andalusit a další.  

 

Zdroj:

J. H. Bernard, 2000: Minerály České republiky - stručný přehled. Academia, Praha.

R. Hochleitner, 2015: Nový průvodce přírodou - Minerály. Universum, Praha.

R. Hochleitner, : Minerály a krystaly - kapesní atlas, Slovart, Praha.

O. Medenbach, C. S. Sussiecková - Fornefeldová, 1995: Průvodce přírodou - Minerály. Ikar, Praha.

P. Povondra, 2001: Minerály a drahokamy. Euromedia Group k.s., Praha.