• Tradiční naleziště skelných opálů
  Lokalita: Valeč
 • Černá Halže opět nezklamala
  Lokalita: Horní Halže - černá
 • Známé ametystové naleziště v Kruškách
  Lokalita: Apolena
 • Tentokráte halda štoly č. 4
  Lokalita: Příbram
 • První návštěva na jihočeských lomech
  Lokalita: Rabí
 • Další návštěva na Knetlu
  Lokalita: Krupka (Knetl)

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

 

Naposledy v roce 2018

 

Předposlední den roku 2018 jsem strávil na šutrech v Krupce. Počasí nebylo nic moc, ale ani tak mě to neodradilo, abych se nemohl vydat na oblíbenou lokalitu. Auto se mi podařilo zaparkovat v lese u závory, a tudíž si odpustil výšlap od hlavní silnice po Hornické stezce až k lesu. Tento den mi to nedalo a kouknul na Knetlu do jedné starší povrchové dobývky kousek od Hornické stezky (Obr. 1). Vrtal jsem se a přehraboval vytěžený materiál skoro hodinu a našel pár pěkný vzorků (Obr. 2 - 9). Jednalo se především o křemenné hmoty, které zde zůstali ať už úmyslně nebo neúmyslně po předchozích šutrácích. Pár vzorků bylo obaleno v silné vrstvě bahna a možná i proto unikly předchozím návštěvníkům lokality.

 

Obr. 1 – Nenápadné haldy jsou asi 5 metrů od Hornické stezky nalevo. Obr. 2 – Všechny nalezené vzorky lokality. Obr. 3 – Křemen – velikost vzorku 83 mm.
Obr. 4 – Křemen – velikost vzorku 57 mm. Obr. 5 – Křemen – velikost vzorku 34 mm. Obr. 6 – Křemen – velikost vzorku 61 mm.
Obr. 7 – Křemen, ferberit – velikost vzorku 59 mm. Obr. 8 – Křemen – velikost 131 mm. Obr. 9 – Křemen – velikost 57 mm.

 

Po důkladme překopání a hledání vzorků na Knetlu sem zamířil směrem k lanovce (Obr. 10). Počasí se umoudřilo a vydrželo až do odjezdu domů. Bohové byli ke mně asi milostivý, protože ten den jsem byl na Krupce asi jediný. Za celý den jsem nepotkal ani živáčka. V pláno bylo sestoupit ke staré štole Václav, která se nalézá pod štolou Barbora (Obr. 11 – 14). Po obhlídce starého známého místa se mi začalo postupně dařit nalézat cinvaldity a molybdenity. Po asi necelých 5 minutách mi utkvěl v oko jeden podzřelý kámen (Obr. 15). K mé velké radosti se jednalo o cinvaldit, který je v současné době ozdobou mé sbírky (Obr. 16). Takto velký vzorek se nepodaří nalézt každý den. O pár desítek metrů směrem dolů jsem opět našel biotit protkaný molybdenitem (Obr. 17), který objevila Rozinka již v roce 2015. Doposud tady leží, zřejmě i proto, že váží odhadem skoro 20 kilogramů. Nechal jsem jej tedy na místě, a pokud bude mít někdo zájem, šutr je na haldě pod lanovkou. Byl jsem celý nadšený, když jsem objevil můj první beryl (Obr. 18). Mé nadšení ochablo ihned poté, co se mi doma vybavilo, že nemám jeden kámen. Ano, byl to právě beryl, který zůstal někde na haldě. Zapomněl jsem jej zabalit s dalšími šutry, sakra. Abych se vrátil k nálezům pod štolou Václav. Zaskočil jsem také na asi největší haldu v této části (Obr. 19), ale kromě jednoho vzorku molbydenitu (Obr. 20) a dvou vzorků cinvalditu (obr. 21 a 22) jsem nenašel nic co by stálo za to. Vystoupal jsem tedy opět ke štole Barbora a našel dva vzorky molybdenitu a cinvalditu (Obr. 23 a 24). Pod mikroskopem se na vzorku z Obrázku 25 objevil i Koechlinit.

 

Obr. 10 – Po chvilce začalo svítit sluníčko. Obr. 11 – Sem dolu ke štole Václav musím sestoupit. Obr. 12 – Pohled na lokalitu z jiného úhlu. Obr. 13 – Směrem nahoru to zase bude krpál.
Obr. 14 – Zde končí odval štoly Barbora a začíná štola Václav. Obr. 15 – Na zemi leží nenápadný šutr, co to asi je? Obr. 16 –Nádherný vzorek cinvalditu – velikost 108 mm. Obr. 17 – Bioti, molybdenit o velikosti 351 mm.
Obr. 18 – Beryl – vzorek o velikosti 97 mm. Obr. 19 – Strmý svah na hladě štoly Václav . Obr. 20 – Molybdenit – velikost vzorku 44 mm. Obr. 21 – Vzorek cinvalditu o velikosti 62 mm.
Obr. 22 – Cinvaldit – velikost vzorku 60 mm. Obr. 23 – Molybdenit, cinvaldit – velikost vzorku 49 mm mm. Obr. 24 – Molybdenit, cinvaldit – velikost vzorku 102 mm. mm. Obr. 25 – Koechlinit – velikost vzorku 99 mm.

 

Jakmile jsem se vydrápal vzhůru na Hornickou stezku, kouknul jsem se po haldě Zwickenpige hned vedle štoly Barbora (Obr. 26). Kouknutí trvalo asi půl hodiny a během něhož se mi podařila nalézt spousta nových minerálů, které mi chyběly ve sbírce jako třeba Strašimirit (Obr. 28). Mezi nejznámější zdejší minerály patří azurit, malachit, křemen a také oxid cínu zvaný kasiterit neboli česky cínovec. Právě tento minerál je nejlepší hledat a dolovat na horní části zdejší lokality. Azurit s malachitem se dají najít po celé ploše haldy. Určitě je možné najít i jené sekundární minerály mědi, ale tyto dva jmenované zde převládají. Těžaři zde prováděli asi nucený výsek, protože je kolem haldy spousta poražených a nařezaných stromů. Jak se kmeny stavěly do hrání s pomocí těžké techniky, tak je malinká pravděpodobnost, že vzorky uvízlé v zemi, které ušli očím zdejších šutráků, najdou své nové majitele. Ale upřímně si myslím, že by bylo velké štěstí zde něco hodnotnějšího nalézt, mám tím na mysli plochu část lokality, která je nyní rozježděna těžkou technikou. Všechny nalezené vzorky z haldy Zwickenpinge můžete najít na Obrázcích 28 až 35.

 

Obr. 26 – Halda Zwickenpinge v současné podobě. Obr. 27 – Strašimirit – velikost vzorku 97 mm mm. Obr. 28 – Kasiterit – velikost vzorku 88mm. Obr. 29 – Azurit, malachit – velikost vzorku 95 mm mm. Obr. 30 – Azurit, malachit – velikost vzorku 72 mm mm.
Obr. 31 – Kasiterit – velikost vzorku 91 mm. Obr. 32 – Malachit – velikost vzorku 77 mm. Obr. 33 – Kasiterit – velikost vzorku 64 mm. Obr. 34 – Cinvaldit – velikost vzorku 63 mm. Obr. 35 – Cinvaldit – velikost vzorku 72 mm.

 

Ihned poté co jsem opustil haldu Zwickenpinge zamířil jsem o kus dál na haldu Bismutku (Obr. 36 a 37), kde se mi posledně podařilo nalézt pěkné vzorky do systémové sbírky. Mé hledání dalších krásných nových vzorků místních minerálů bylo započato hned nahoře u lesní cesty. Zde byly nalezeny především křemenné vzorky, i když občas se ukázal nějaký ten jiný minerál, např. jako sekundární minerál železa jarosit nebo poměrně vzácný fosfát zinkolivenit. V nižších partiích haldy jsem také objevil estetický vzorek erytrínu, který je rovněž zařazen do mé sbírky na čestné místo. Jeden malý vzorek krupkaitu v křemeni jsem našel rovněž zde níže na haldě. Většinu nalezených vzorků naleznete na Obrázcích 38 až 50. Zatím se mi nepodařilo ještě určit všechny nalezené vzorky, ale postupně jich pod mikroskopem ubývá. Pokud se sem odeberete a naleznete zde podezřelé vzorky, které nejste schopni určit, vyplatí se Vám šutry vzít domů a podrobit je detailnějšímu určení. Nemálo vzorků se mi podařilo určit právě až doma. Jelikož bylo sluníčko poměrně nízko, vydal jsem se zpět a další zasávkou budou halda štoly Barbora.

 

Obr. 36 – Halda je na pravé straně od Hornické stezky. Obr. 37 – Bismutka není největší a je možné, že ji minete bez povšimnutí. Obr. 38 – Florencit, křemen - velikost vzorku 64 mm. Obr. 39 – Wolframit, křemen - velikost vzorku 82 mm. Obr. 40 – Křemen, wolframit - velikost vzorku 53 mm.
Obr. 41 – Křemen - velikost vzorku 35 mm. Obr. 42 – Křemen, měď - velikost vzorku 64 mm. Obr. 43 – Wolframit, křemen - velikost vzorku 41 mm. Obr. 44 – Erytrín - velikost krystalu 55 mm. Obr. 45 – Krupkait, křemen – velikost vzorku 65mm.
Obr. 46 – Křemen, limonit - velikost vzorku 32 mm. Obr. 47 – Jarosit - velikost krystalu 31 mm. Obr. 48 – Bismut, křemen – zrno bismutu o velikosti 3 mm. Obr. 49 – Fluorit – estetický vzorek o velikosti 51 mm. Obr. 50 – Zinkolivenit - velikost vzorku 46 mm.

 

Když jsem přicházel ke štole Barbora (Obr. 51), tak jsem prohledal nejprve haldu pod samotnou štolou (Obr. 52). U vchodu do zavřené štoly je otvor pro odvod vzduchu (Obr. 53). Nahlédl jsem do tohoto otvoru a zahlédl na jeho konci neurčitý sekundární minerál (Obr. 54 a 55). Teprve poté jsem podrobil detailnějšímu hledání haldu, které já situovaná právě nad samotnou štolu (Obr. 56). Na tomto místě se mi podařilo objevit pár slušných vzorků minerálů mědi, molybdenit, cinvaldity a fluorit. Všechny nalezené vzorky můžete shlédnout na Obrázcích 57 až 67. Když jsem odcházel naskytl se mi krásný obrázek nebe nad Teplicemi, kde byly mraky přes které prosvítalo slunce nad nimi (Obr. 68). Blížil se odjezd domů a tak jsem musel ještě nabrat pár vzorků, které jsem nechal na Knetlu v začátku dne.

 

Obr. 51 – Příchod ke štole Barbora. Obr. 52 – Pohled na haldu pod štolou. Obr. 53 – Vchod do štoly Barboras odvětráváním.
Obr. 54 – Průhled větráním, vzadu neurčený minerál. Obr. 55 – Detail na předchozí minerál. Obr. 56 – Štola Barbora pohled shora.
Obr. 57 – Molybdenit, velikost vzorku 35 mm. Obr. 58 – Cinvaldit - velikost vzorku 119 mm. Obr. 59 – Měď, křemen - velikost vzorku 143 mm.
Obr. 60 – Měď - velikost vzorku 103 mm. Obr. 61 – Pohled haldy dolů na Hornickou stezku. Obr. 62 – Horní část haldy.
Obr. 63 – Měď, křemen - velikost vzorku 89 mm. Obr. 64 – Fluorit - velikost vzorku 42 mm. Obr. 65 – Cinvaldit - velikost vzorku 65 mm.
Obr. 66 – Cinvaldit - velikost vzorku 79 mm. Obr. 67 – Fluorit - velikost vzorku 48 mm. Obr. 68 – Sluneční paprsky prosívatící přes mraky.

 

Při příchodu na Knetl a žíly, kde jsem nechal vzorky , které jsem nechtěl tahat s sebou na další místa, jsem se opět zastavil, abych je zabalil do batohu a vydal se k autu. Na obrázcích 69 až 77 můžete vidět vzorky, které nebyly ukázány v první části článku na Knetlu. Posledním Obrázkem 78 bych se chtěl simbolicky rozloučit se šutráckou sezónou, která mi přinesla spoustu krásných vzorků a Vám bych chtěl popřát do té nové sezóny všechno nejlepší a hodně úspěchu na našich lovištích.

 

Obr. 69 – Křemen, cinvaldit – velikost vzorku 43mm. Obr. 70 – Vzorek křemenu pokrytý malinkými krystalky florencitu. Obr. 71 – Křemen - velikost vzorku 77 mm. Obr. 72 – Křemen, měď - velikost vzorku 198 mm. Obr. 73 – Křemen, powellit - velikost vzorku 69 mm.
Obr. 74 – Křemen - velikost vzorku 62 mm. Obr. 75 – Křemen - velikost vzorku 61 mm. Obr. 76 – Křemen - velikost vzorku 59 mm. Obr. 77 – Křemen - velikost vzorku 50 mm. Obr. 78 – Navidět opět další rok.

 

Video z další místní exkurze této lokality můžete shlédnout níže. Stejné video jsem přidal taktéž do složky Databáze videí v hlavním menu a na můj Youtube kanál.