• Tradiční naleziště skelných opálů
  Lokalita: Valeč
 • Černá Halže opět nezklamala
  Lokalita: Horní Halže - černá
 • Známé ametystové naleziště v Kruškách
  Lokalita: Apolena
 • Tentokráte halda štoly č. 4
  Lokalita: Příbram
 • První návštěva na jihočeských lomech
  Lokalita: Rabí
 • Další návštěva na Knetlu
  Lokalita: Krupka (Knetl)

Hodnocení uživatelů: 1 / 5

Aktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Horní Krupka 9/2018

 

Dne 22. 9. 2018 jsem se rozhodl, že objevím bizmutovou haldu v Horní Krupce, kterou se mi nepodařilo dosud najít a při té příležitosti bych zkusil štěstí na topazy v Prokopském pni. Svou cestu jsem tedy začal jako obvykle na hornické stezce (Obr. 1 – 3). Cestou k Prokopskému pni se mi naštěstí nic nestalo, i když jsem měl namále, když svůj batoh o váze asi 20 kilogramů neustále nahazoval z jedné strany na druhou. Jakmile jsem prošel pod lanovkou, měl jsem vyhráno, protože teď je to po rovině nebo z kopce, ale do kopce už nic tahat nemusím . Od lesní cesty bylo vidět na Prokopský peň, který měl být podroben mému hledání převážně tedy topazů (Obr. 4 – 7). Svou misi jsem tedy začal v místě největšího výskytu šutrů a postupně jsem prošel až k výchozu topazů na hranici lesa. Za necelé dvě hodiny se mi podařilo nashromáždit pár pěkných topazů i jiných minerálů (Obr. 8 – 21).

 

Obr. 1 – Moje oblíbené cedule. Obr. 2 – Nejprve musíte po stezce vystoupat k vrstevnici. Obr. 3 – Pak už je docela rovinka.
Obr. 4 – Mezi stromy už je vidět topazový ráj. Obr. 5 – V tomto výchozu naleznete především křemeny a molybdenity. Obr. 6 – Přímo pod stromy je topazový výchoz.
Obr. 7 – Pohled od výchozu topazů dolů pod haldu. Obr. 8 – Topaz, krasavec o velikosti 6 mm. Obr. 9 – Malé topazy o velikosti 3 - 4 mm.
Obr. 10 – Fluorit v křemeni, velikost vzorku 31 mm. Obr. 11 – Molybdenit v křemeni, velikost vzorku 32 mm. Obr. 12 – Velké škoda, ulomený krystal topazu, který by měl přes 10 mm.
Obr. 13 – Topaz o velikosti 4 mm. Obr. 14 – Malinkatý fluorit ukrytý v dutince křemene. Obr. 15 – Molybdenit v křemeni, velikost vzorku 53 mm.
Obr. 16 – Parádní krystal topazu o velikosti 6 mm. Obr. 17 – Další topaz o velikosti 5 mm. Obr. 18 – Fluority o velikosti 1 - 2 mm.
Obr. 19 – Křemenná dutinka, vzorek o velikosti 78 mm. Obr. 20 – Fluority v křemeni, velikost vzorku 113 mm. Obr. 21 – Detail předchozího vzorku.

 

Po prohlídce Prokopského pně jsem začal klesat k haldě Zwickenpinge (Obr. 22 – 24). Na tomto místě se mi podařilo nashromáždit pár (především dokumentárních) vzorků (Obr. 25 – 43). Většinou se jednalo o malachity, azurity a zástupce oxidů (kasiterity, křemeny), pak pár vzorků fluoritů. Vše jak jsem napsal bylo spíše v dokumentární kvalitě a do sbírky vhodné spíše pro začínající šutráky. Ovšem pokud se zadaří, můžete zde najít pěkné kasiterity i v centimetrových rozměrech. Můj nejkrásnější kasiterit je právě z této lokality a měří 15 mm. Uklízet po sobě na této lokalitě asi nemá moc smysl, protože se jedná o kamenitý odval haldy a budete zde převážně roztloukat šutry.

 

Obr. 22 – Horní hrana na haldě Zwickenpinge. Obr. 23 – Stejná hrana při pohledu ze spodu.
Obr. 24 – Pohled na haldu z Hornické stezky. Obr. 25 – Křemenná dutinka, velikost vzorku 61 mm.
Obr. 26 – Detail na vzorek s ametystem. Obr. 27 – Vzorek kasiteritu o velikosti 4 mm.
Obr. 28 – Dokumentární vzorek malachitu a azuritu. Obr. 29 – Další vzorek těchto minerálů.
Obr. 30 – Pěkné krystalky malachitu, vzorek o velikosti 58 mm. Obr. 31 – Křemenná dutinka o velikosti 47 mm.
Obr. 32 – Vzorek malachitu a azuritu o velikosti 42 mm. Obr. 33 – Krystal kasiteritu o velikosti 3 mm.
Obr. 34 – Další vzorek kasiteritu o velikosti 73 mm. Obr. 35 – Vzorek křemene a kasiteritu o velikosti 48 mm.
Obr. 36 – Krychle fluoritu o velikosti 3 mm. Obr. 37 – Malachit, azurit, velikost vzorku 25mm.
Obr. 38 – Křemenná drúzka o velikosti 28 mm. Obr. 39 – Vzorek malachitu o velikosti 39 mm.
Obr. 40 – Vzorek kasiteritu, velikost krystalu 4 mm. Obr. 41 – Bohatý vzorek betpagdalitu o velikosti 62 mm.
Obr. 42 – Vzorek křemene, největší krystal je o velikosti 9 mm. Obr. 43 – Krystal kasiteritu o velikosti 3 mm.

 

Pak už následoval jen pokus najít tu mou doposud neobjevenou haldu Bismutku. Vydal jsem se tedy směrem od haldy Zwickenpinge směrem po Hornické stezce do kopce a doufal, že někde na ní po cestě narazím. A skutečně asi po 500 metrech za zatáčkou se mi podařilo haldu objevit. Měl jsem radost jako malý harant, protože po necelých dvou letech jsem konečně na vytoužené haldě (Obr. 44 a 45). Na tomto místě jsem pobyl nejdéle, skoro 4 hodiny. Asi znáte pocit, když jste na nějakém místě poprvé a musíte stihnout co nejvíc, protože kdo ví, kdy se sem opět dostanete. Každý podezřelý šutr musí být podroben důkladné prohlídce. Chodil jsem tedy po haldě nahoru a dolů, centimetr po centimetru a snažil se prozkoumat každý podezřelý kámen. Na konci obhlídky jsem měl pěkně bolavá záda, protože asi 3 hodiny jsem byl v předklonu a zbylou hodinu jsem věnoval formátování nalezených vzorků. Většinu vzorků naleznete níže (Obr. 46 – 73). Teprve doma pod mikroskopem jsem byl schopen určit, co je který minerál zač. Povedlo se mi nashromáždit pár pěkných kousků křemenů, malachitů. Chryzokolů, wolframitů, fluoritů, bismutů, ale i chlakopyritů a také k mé velké radosti i antimonu.

 

Obr. 44 – Tak konečně je halda nalezena. Obr. 45 – Ubírá se i směrem dolů a doprava. Obr. 46 – Křemenná dutinka, vzorek o velikosti.
Obr. 47 – Malachit, velikost vzorku 62 mm. Obr. 48 – Pěkný vzorek antimonu o velikosti 75 mm. Obr. 49 – Bohatý vzorek chalkopyritu o velikosti 81 mm.
Obr. 50 – Krystaly kasiteritu, největší je o velikosti 4 mm. Obr. 51 – Vzorek chryzokolu o velikosti 67mm. Obr. 52 – Vzorek erytrínu o velikosti 66 mm.
Obr. 53 – Křemenná dutinka o velikosti 12 mm. Obr. 54 – Vzorek s ukončenými krystaly křemene, velikost vzorku 72 mm. Obr. 55 – Vzorek limonitu o velikosti 76 mm.
Obr. 56 – Vzorek wolframitu o velikosti 74 mm. Obr. 57 – Biotit, vzorek o velikosti 53 mm. Obr. 58 – Vzorek křemene o velikosti 124 mm.
Obr. 59 – Chryzokol, velikost vzorku 58 mm. Obr. 60 – Dutinka krystalů křemene, velikost vzorku 47 mm. Obr. 61 – Pěkný vzorek fluoritů v křemeni, velikost vzorku 72 mm.
Obr. 62 – V dutince jsou 3 krystaly fluoritu za sebou. Velikost krystalů je 2 mm. Obr. 63 – Vzorek fluoritu o velikosti 43 mm. Obr. 64 – Pěkný vzorek kalcitu a chryzokolu o velikosti 71 mm.
Obr. 65 – Vzorek křemene s kasiteritem o velikosti 49 mm. Obr. 66 – Vzorek s křemennou dutinkou o velikosti 67 mm. Obr. 67 – Pěkný vzorek chryzokolu o velikosti 38 mm.
Obr. 68 – Zajímavý vzorek limonitu o velikosti 85 mm. Obr. 69 – Křemenná dutinka, velikost vzorku 62 mm. Obr. 70 – Nádherný krystal křemene, velikost vzorku 31 mm.
Obr. 71 – Vzorek cinvalditu o velikosti 67 mm. Obr. 72 – Fluorit, velikost vzorku 51 mm. Obr. 73 – Fluorit, velikost vzorku 89 mm.

 

Jakmile jsem se nabažil na mé nové lokalitě vydal jsem se na cestu k domovu. Kolem haldy Zwickenpinge mě stále lezlo na mysl, jestli třeba něco nenajdu kolem štoly Barbora, která s haldou sousedí. Položil jsem tedy již asi 40 kilový batoh a začal hledal podezřelé šutry. Po chvilce se zadařilo. Našel jsem pár dokumentárních vzorků především biotitu, cinvalditu a fluoritu (Obr. 75 – 83). Nechal jsem je ale přímo u cesty, aby mohli i začínající šutráci přinést něco z této legendární české lokality. Pokud chcete vidět a najít opravdu pěkné cinvaldity, museli byste se vydat od štoly Barbora směrem dolů pod lanovku. Zde přímo pod svahem je bývalý štola Václav. Pokud si dáte tu práci a bude se prohrabovat listím, tak zaručeně pěkné cinvaldity tady najdete. Jenomže já už toho měl za celý den dost a navíc jsem nechtěl nechávat batoh o 50 metrů výše, protože na Hornické stezce bylo poměrně živo. Nicméně se dá označit Krupka za stále nadějnou lokalitu, která potěší zkušené i začínající šutráky. Hodně štěstí všem.

 

Obr. 75 – Biotit, velikost vzorku 63 mm. Obr. 76 – Vzorek biotitu o velikosti 47 mm. Obr. 77 – Další vzorek biotitu o velikosti 62 mm.
Obr. 78 – Biotit a živec, velikost vzorku 65 mm. Obr. 79 – Biotit a živec, velikost vzorku 78 mm. Obr. 80 – Vzorek molybdenitu a wolframitu o velikosti 92 mm.
Obr. 81 – Vzorek biotitu o velikosti 59 mm. Obr. 82 – Fluorit, vzorek o velikosti 42 mm. Obr. 83 – Výhled na Krupku s lanovkou.

 

Video z další místní exkurze této lokality můžete shlédnout níže. Stejné video jsem přidal taktéž do složky Databáze videí v hlavním menu a na můj Youtube kanál.