• Tradiční naleziště skelných opálů
  Lokalita: Valeč
 • Černá Halže opět nezklamala
  Lokalita: Horní Halže - černá
 • Známé ametystové naleziště v Kruškách
  Lokalita: Apolena
 • Tentokráte halda štoly č. 4
  Lokalita: Příbram
 • První návštěva na jihočeských lomech
  Lokalita: Rabí
 • Další návštěva na Knetlu
  Lokalita: Krupka (Knetl)
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Poprvé ve Stříbře

Jelikož jsem nikdy ve Stříbře nebyl, bylo to pro mě tak trochu šutrácké dobrodržství. A dobrodružstvím by se dala nazvat také samotná cesta. Všude samá uzavírka nebo silnice svedena do jednoho pruhu. No za necelé dvě hodiny jsem byl již na místě, které jsem si vytyčil jako první zastavení v této známé lokalitě. Pole u bunkru je známé svým hojným výskytem pyromorfitů a křemenných hmot (Obr. 1 - 3). Začátek mého hledání jsem tedy orientoval na část pole u bunkru a při své prospektorské činnosti jsem se nevzdaloval od silnice dále než 10 metrů. Nejhojnější část lokality je dle mého ihned při vstupu na pole vlevo od bunkru. Prohledával jsem každičký centrimetr a nejprve mi dělalo velký problém zaostřit na tu správnou barvu a typ materiálu, ve kterém by se pyromorfity mohly nalézat. Jakmile se mi podařilo najít první kousek (Obr. 4), tak další nálezy už byly jednodušší. Přehled nalezených šutrů z této lokality ukazují Obrázky (Obr. 5 – 27).

Obr. 1 – Bunkr v poli je poznávací znamení. Obr. 2 – Takto vypadá na druhé straně silnice. Obr. 3 – A tímto směrem se mi podařilo najít ty nejlepší šutry.
Obr. 4 – Můj první nález pyromorfitu. Obr. 5 – Pyromorfit – velikost vzorku 32mm. Obr. 6 – Pyromorfit – velikost vzorku 94 mm.
Obr. 7 – Nejlepší pyromorfit toho dne, zatím je ještě zablácený. Obr. 8 – Stejný vzorek po omytí – velikost 91 mm. Obr. 9 – Pyromorfit – velikost vzorku 46 mm.
Obr. 10 – Pyromorfit – velikost vzorku 38 mm. Obr. 11 – Největší vzorek pyromorfitu o velikosti 138 mm. Obr. 12 – Pyromorfit o velikosti 96 mm.
Obr. 13 – pyritový povlak na matrixu. Velikost vzorku 217 mm. Obr. 14 – Pyromorfit – vzorek o velikosti 92 mm. Obr. 15 – Další poklad nalezený na poli.
Obr. 16 – Stejný vzorek pyromorftiu po vyjmutí.. Obr. 17 – Křemenný ježek o velikosti 59 mm. Obr. 18 – pyromorfit – vzorek o velikosti 41 mm.
Obr. 19 – Pyromorfit – velikost vzorku 42 mm. Obr. 20 – Pyromorfit – velikost vzorku 53 mm. Obr. 21 – Pyromorfitový vzorek o velikosti 54 mm.
Obr. 22 – Sfalerit – velikost vzorku 85 mm. Obr. 23 – Sfalerit – velikost vzorku 82 mm mm. Obr. 24 – Pyromorfitový vzorek o velikosti 56 mm.
Obr. 25 – Pyromorfit – velikost vzorku 61 mm. Obr. 26 – Křemen – velikost vzorku 57 mm mm. Obr. 27 – Všechny nalezené vzorku z místní lokality.

Poté co jsem opustil pole, začal jsem hledat cestu k odvalu jámy č. 2. V podstatě jsou obě lokality naproti sobě a rozděluje je pouze silnice a fabrika. Poté co jsem projel kolem rodinných domků a lesem cesta se ubírala dolů k lukám. Na pravé straně podél lesní cesty je odval jámy č. 2 (Obr. 1 a 2). Tento odval je rozdělen do dvou částí, ta první je známá svými nálezy minia a galenity, ale to je již asi minulost. Pobyl jsem zde asi hodiny a nalezené vzorky prezentuji na Obrázcích 3 – 6. Hned vedle se nalézá větší druhá část odvalu jámy č. 2. Dají se zde nalézt převážně galenity, sfalerity, křemeny nebo další specifické minerály. Tato část je poměrně rozlehlá a i na starších částech se dají nalézt překvapivé vzorky. Na odvalu jámy budete zajisté potřebovat pevnou obuv a kvalitní kladívko, či palici na rozbíjení křemenného materiálu. Nalezené vzorky z tohoto kusu lokality prezentuji na Obrázcích 7 až 35. Později přiložím také video z místní exkurze.

Obr. 1 – Menší odval jámy č.2. Obr. 2 – Stejný odval z jiného úhlu. Obr. 3 – Galenit - velikost vzorku 52 mm. Obr. 4 – Galenit - velikost vzorku 49 mm. Obr. 5 – Sfalerit - velikost vzorku 33 mm.
Obr. 6 – Sfalerit - velikost vzorku 42 mm. Obr. 7 – Křemen - velikost vzorku 63 mm. Obr. 8 – Galenit, křemen - velikost vzorku 69 mm. Obr. 9 – Galenit - velikost krystalu 11 mm. Obr. 10 – Galenit - velikost vzorku 61 mm.
Obr. 11 – Galenit - velikost krystalu 7 mm. Obr. 12 – Galenit - velikost krystalu 14 mm. Obr. 13 – Galenit - velikost krystalu 11 mm. Obr. 14 – Galenit - velikost krystalu 9 mm. Obr. 15 – Sádrovec - velikost vzorku 53 mm.
Obr. 16 – Křemen - velikost vzorku 44 mm. Obr. 17 – Galenit - velikost největšího krystalu 6 mm.. Obr. 18 – Bindheimit - velikost vzorku 48mm. Obr. 19 – Sfalerit - velikost vzorku 45 mm. Obr. 20 – Sfalerit, galenit - velikost vzorku 117 mm.
Obr. 21 – Sfalerit, křemen - velikost vzorku 106 mm. Obr. 22 – Galenit - velikost krystalu 18 mm. Obr. 23 – Galenit - velikost krystalu 10 mm. Obr. 24 – Stejný vzorek z jiného úhlu. Obr. 25 – Galenit - velikost krystalu 5 mm.
Obr. 26 – Galenit - velikost krystalu 19 mm. Obr. 27 – Galenit - velikost krystalu 20 mm. Obr. 28 – Galenit, křemen - velikost vzorku 205 mm. Obr. 29 – Sfalerit - velikost vzorku 52 mm. Obr. 30 – Galenit - velikost krystalu 12 mm.
Obr. 31 – Galenit, sfalerit - velikost vzorku 51 mm. Obr. 32 – Sfalerit, galenit - velikost vzorku 48 mm. Obr. 33 – Sfalerit - velikost vzorku 67 mm. Obr. 34 – Galenit - velikost krystalu 9 mm. Obr. 35 – Křemenná dutinka - velikost vzorku 92 mm.

Video z další místní exkurze této lokality můžete shlédnout níže. Stejné video jsem přidal taktéž do složky Databáze videí v hlavním menu a na můj Youtube kanál.