• Tradiční naleziště skelných opálů
  Lokalita: Valeč
 • Černá Halže opět nezklamala
  Lokalita: Horní Halže - černá
 • Známé ametystové naleziště v Kruškách
  Lokalita: Apolena
 • Tentokráte halda štoly č. 4
  Lokalita: Příbram
 • První návštěva na jihočeských lomech
  Lokalita: Rabí
 • Další návštěva na Knetlu
  Lokalita: Krupka (Knetl)
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Konečně na Hubru

 

V sobotu dne 16. 7. 2016 jsem vyrazil na první návštěvu legendární lokality Hubský peň neboli Hubr. Auto jsem zaparkoval u úpravny vody a vydal se pěšky k Hubru. Hned za závorou, která zamezuje přístup až k Hubru pro automobily, je po levé straně další známá šutrácká lokalita Schnödův peň. Bohužel tato lokalita je již nepřístupná a slouží je pro sklad odpadu (Obr. 1). Asi po 200 metrech pěší chůze po cestě lemované listnáči i jehličnany se po pravé straně objevily polorozpadlé budovy a za nimi zbytky haldy č. 2 dolu Stanum (Obr. 2 - 4).

   
Obr. 1 - současný stav dnes již bývalé lokality Schnödův peň. Obr. 2 - cesta vedoucí k Hubru.
   
Obr. 3 - informační cedule štoly č.2.  Obr. 4 - takto dnes vypadá halda štoly č. 2.

 

Na zdejší haldě jsem vydržel zhruba půl hodiny a našel pár dokumentárních vzorků, ovšem nic co by stálo za zmínku. Prošel jsem tedy haldu a vydal se k Hubru. Ten kdo Hubr nezná, musí být jeho velikostí ohromen (Obr. 5 a 6). Rovnou jsem šel do nejnižší části Hubru  (Obr. 7) a začal nejprve přehrabovat již nakopané vzorky. V7sledkem jsou tyto vzorky na obrázcích níže (Obr. 8 – 14). Na konci svého zdejšího šutrování mi do očí něco zasvítilo. Byly to vypálené kulky ráže 9mm, bylo jich tu 5 kusů a radši ani nechci vědět co se tady dělo dřív. Bylo asi půl 3 odpoledne a čekala mě ještě návštěva halda dolu Vysoký Kámen, takže jsem ukončil zdejší pobyt a přesunul se o pár set metrů dál. Jinak videa z této návštěvy jsou dostupná ve složce Databáze videí.

   
Obr. 5 - blížím se k Hubru. Obr. 6 - až teprve na místě zjistíte, jak je Hubr obrovský. 
   
Obr. 7 - toto místo se stalo po dobu necelých 4 hodin mým základním táborem. Obr. 8 - první pěkný vzorek malachitu a
   
Obr. 9 - dost poničený vzorek fluoritu. Obr. 10 - pěkný vzorek chalcedonu, asi jej sem někdo přinesl.
   
Obr. 11 - hned po křemenu je wolframit nejčastějším zdejším minerálem. Obr. 12 - pěkný vzorek libethenitu.
   
Obr. 13 - uštípaných kousků kasiteritu je také dost. Obr. 14 - asi největší šutr pokrytý rozbitými kasiterity.