• Tradiční naleziště skelných opálů
  Lokalita: Valeč
 • Černá Halže opět nezklamala
  Lokalita: Horní Halže - černá
 • Známé ametystové naleziště v Kruškách
  Lokalita: Apolena
 • Tentokráte halda štoly č. 4
  Lokalita: Příbram
 • První návštěva na jihočeských lomech
  Lokalita: Rabí
 • Další návštěva na Knetlu
  Lokalita: Krupka (Knetl)
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

                                                         Zdroj: www.rockhound.cz

Chemický vzorec: Fe32+Al2(SiO4)3

Krystalová soustava: krychlová

Popis: almandin patří do skupiny granátů. Tvoří červené, červenohnědé až hnědé krystaly, často kosočtverečné dvanáctistěny, vzácněji tetragon-tritraedry (dvanáctistěny čtyřúhelníkové). Krystaly jsou téměř vždy narostlé. Červené průsvitné odrůdy se brousí jako drahokamy.

Výskyt: ve svoru, rule, granulitu, vzácněji v pegmatitech.

Tvrdost: 6,5 – 7,5

Hustota: 4,32

Lesk: skelný

Štěpnost: žádná

Lom: lasturnatý

Soudržnost: křehký

Lokality v ČR: Zlatý Chlum u Jeseníku, Polnička, Malenice u Volyně, Dolní Bory, Přibyslavice, Peklo u Haber, Starkoč, Petrov nad Desnou, Horní Malá Úpa

Podobné minerály: parageneze almandinu ve svoru a rule je charakteristická.