• Tradiční naleziště skelných opálů
  Lokalita: Valeč
 • Černá Halže opět nezklamala
  Lokalita: Horní Halže - černá
 • Známé ametystové naleziště v Kruškách
  Lokalita: Apolena
 • Tentokráte halda štoly č. 4
  Lokalita: Příbram
 • První návštěva na jihočeských lomech
  Lokalita: Rabí
 • Další návštěva na Knetlu
  Lokalita: Krupka (Knetl)
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
                                                                          Zdroj: www.rockhound.cz

 

Chemický vzorec: {Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2

Krystalová soustava: jednoklonná

Popis: aktinolit tvoří zelené sloupcovité až jehlicovité prizmatické krystaly. Paprsčité agregáty se nazývají hvězdy, tence vláknitým až vlasovitým útvarům se říká amiant nebo byssolit.

Výskyt: vrostlý v metamorfovaných horninách, zejména mastkových a chloritových břidlicích; v eklogitech, na alpských puklinách, ve skarnech a v ložiskách vzniklých kontaktní metamorfózou.

Tvrdost: 5,5 - 6

Hustota: 2,9 – 3,1

Lesk: skelný

Štěpnost: dokonalá, úhel štěpnosti 120°C

Lom: nepravidelný

Soudržnost: křehký

Lokality v ČR: Strážek, Habry, Sušice, Pluhův Bor, Sobotín, Mýtinka, Mirošov

Podobné minerály: pyroxeny mají jiný úhel štěpnosti turmalín ma jiný tvar krystalů a neštěpí se; amfibol je víc černý