• Tradiční naleziště skelných opálů
  Lokalita: Valeč
 • Černá Halže opět nezklamala
  Lokalita: Horní Halže - černá
 • Známé ametystové naleziště v Kruškách
  Lokalita: Apolena
 • Tentokráte halda štoly č. 4
  Lokalita: Příbram
 • První návštěva na jihočeských lomech
  Lokalita: Rabí
 • Další návštěva na Knetlu
  Lokalita: Krupka (Knetl)

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Do třídy silikátů patří většina významných horninotvorných minerálů v horninách zemské kůry a svrchního pláště. Silikáty jsou v mineralogickém systému velmi rozsáhlou skupinou, která se dále člení na základě struktury. Základem struktury silikátů je tetraedrická skupina (SiO4)-4, která má schopnost polymerizace tzn., že může vytvářet skupiny, řetězce, sítě nebo celé prostorové mřížky.